19 września, 2022

19 września 2022

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2022 r.

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2022 r.

19 września 2022

Przypomnienie o konieczności wpisania do SIO uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Przypominam, o terminowym wpisywaniu danych do Systemu Informacji Oświatowej, dotyczących liczby uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, którzy korzystają z dodatkowych godzin zajęć nauki języka mniejszości. Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pragnę zwrócić szczególną uwagę na konieczność wpisania do SIO uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej, którzy uczęszczają do Państwa szkół.  Od […]