5 kwietnia, 2023

5 kwietnia 2023

Informacja o wolnych miejscach na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2023/2024

Informacja o wolnych miejscach Stan na dzień 04 września 2023 r. Załączniki Informacja o wolnych miejscach na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych oraz w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Data: 2023-09-04, rozmiar: 18 KB

5 kwietnia 2023

Informacja o wolnych miejscach w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Informacja o wolnych miejscach Stan na dzień 1 września 2023 r. Załączniki Informacja o wolnych miejscach w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 Data: 2023-09-01, rozmiar: 83 KB