kwiecień 2023

12 kwietnia 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku

Do pobrania: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania Załącznik nr 4 – wykaz osób wchodzących w skład […]