maj 2023

22 maja 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małoposkiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małoposkiego

19 maja 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku

Do pobrania: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku Zał. nr 1 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert Zał. nr 2 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert