maj 2023

26 maja 2023

Dotacja podręcznikowa 2023/2024

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 16  marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 587) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950).

22 maja 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małoposkiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małoposkiego

19 maja 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku

Do pobrania: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku Zał. nr 1 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert Zał. nr 2 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

18 maja 2023

VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Serdecznie zapraszamy na kolejną, już ósmą edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem. Wydarzenie odbędzie się w dniach 29-30 maja 2023 r. na Placu Niepodległości w Zakopanem. Wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich, dlatego serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, mieszkańców Zakopanego, turystów oraz media do uczestniczenia w wydarzeniu.