10 stycznia, 2024

10 stycznia 2024

AKTUALIZACJA Komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Możliwości dokonania zgłoszenia zawodów do przedmiotowego wykazu w terminie do 9 lutego 2024 r.