12 stycznia, 2024

12 stycznia 2024

Bezpieczne ferie zimowe 2024 r. – komunikat dla organizatorów wypoczynku oraz rodziców dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego

Zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży niezmiennie określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).