luty 2024

29 lutego 2024

Dotyczy: bezpłatnych szkoleń dla pracowników służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinie

Projekt jest prowadzony na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczba miejsc ograniczona.

28 lutego 2024

Zarządzenie NR 11/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025