16 lutego, 2024

16 lutego 2024

Konferencja

9 lutego 2024 – udział i objęcie patronatem Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. „Projektowanie przyszłości – wpływ nowoczesnych technologii na edukację”.