5 lutego, 2024

5 lutego 2024

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – Dz.U.2023.1524 t.j. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dz.U.2023.775 t.j. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U.2023.1634 ze zm. Przez […]