1 lutego, 2024

1 lutego 2024

XXV edycja konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Konkurs organizowany jest na obszarze całej Polski, w podziale na siedem regionów. Składa się z części plastycznej (dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych) i testu o wiedzy geologicznej (dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych).

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a w szczególności na uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za jego stan.

Przewodnie hasło konkursu ukazuje główny cel kolejnych edycji: spojrzenie na przyszłość naszej planety poprzez pryzmat procesów, które kształtowały jej środowisko w przeszłości i działalność człowieka.

Termin nadsyłania prac plastycznych oraz prac pisemnych w konkursie wiedzy geologicznej mija 29 lutego 2024 r. Pod uwagę brana jest data dostarczenia pracy do siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.