maj 2024

31 maja 2024

100 – lecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciechowicach, oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Kazimierze Annie z Bujwidów Rupertowej. Gościem uroczystości I Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek

24 maja w murach raciechowickiej szkoły odbyły się wyjątkowe uroczystości stulecia tamtejszej placówki

28 maja 2024

25 maja 2024 r. – siedemdziesiąta szósta rocznica bestialskiego mordu na rtm. Witoldzie Pileckim – złożenie zniczy przed popiersiem Bohatera w Galerii Wielkich Polaków XX wieku w Parku im. H. Jordana

Małopolska Kurator Oświaty dr Gabriela Olszowska uczciła pamięć Żołnierza Niezłomnego składając kwiaty, rozpalając znicz i recytując przejmujący wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

27 maja 2024

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty ogłasza II otwarty konkurs ofert na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego.

24 maja 2024

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie dyrektora szkoły – […]

24 maja 2024

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który rozpoczął staż przed 1 września 2022 r.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie dyrektora szkoły – […]