23 kwietnia 2024

Rocznica śmierci płk. Narcyza Wiatra „Zawojny”

21 kwietnia 2024 roku odbyła się uroczystość poświęcona działaczowi ludowemu, komendantowi Batalionów Chłopskich na Małopolskę i Śląsk, oficerowi Armii Krajowej – pułkownikowi Narcyzowi Wiatrowi. Udział w tym wydarzeniu wzięła dr Gabriela Olszowska – Małopolski Kurator Oświaty.

Na uroczystości zjawiło się wielu gości. Wśród nich, oprócz Małopolskiego Kuratora Oświaty, obecni byli m.in. zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma, dyrektor krakowskiego Oddziału Instytutu dr hab. Filip Musiał, Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Komendant Miejski Policji w Krakowie nadkomisarz Paweł Jastrząb, a także przedstawiciele Wojska Polskiego i delegacje organizacji społecznych.

W trakcie uroczystości, swoje przemówienie wygłosił zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma, zaprezentował sylwetkę płk. Narcyza Wiatra. Następnie w imieniu wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, list odczytał Wojewoda Małopolski – Krzysztof Jan Klęczar.

Ponadto, pod pomnikiem upamiętniającym „Zawojnę” złożone zostały kwiaty, a uczestnicy wydarzenia odśpiewali hymn Polski.

Narcyz Wiatr „Zawojna” zginął 21 kwietnia 1945 r. na Plantach, w pobliżu Poczty Głównej – od kul zabójców związanych z komunistycznymi organami bezpieczeństwa.

Ludzie stojący ze sztandarami podczas uroczystości.
Małopolski Kurator Oświaty dr Gabriela Olszowska składająca kwiaty.
Pomnik z biało-czerwonymi kwiatami.
Salwa honorowa.