27 października 2023

Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska

Na prośbę Narodowego Forum Muzyki informujemy o trwającym naborze do programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska.

Jest to program realizowany przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający na celu propagowanie śpiewu chóralnego wśród dzieci i młodzieży ze szkół oświatowych.

Program istnieje od 2006 roku. Rokrocznie uczestniczy w nim kilka tysięcy chórzystów z terenu całej Polski.

W tym roku nabór trwa niezwykle krótko, jedynie do 31 października.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

Załączniki

2024_Śpiewająca Polska_Regulamin
Data: 2023-10-27, rozmiar: 442 KB