23 stycznia 2024

Akcja „Notariusz w szkole”

Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych – to najnowszy projekt edukacyjny realizowany przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi skierowany do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (szkół branżowych, techników, liceów) oraz szkół policealnych. Celem akcji – podobnie jak w przypadku dotychczas organizowanych akcji Dzień Otwarty Notariatu oraz Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku – jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez takie spotkania notariusze pragną także przybliżyć młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać informacje nt. wybranych czynności notarialnych, których po osiągnięciu pełnoletności młodzi ludzie mogą dokonywać samodzielnie.

Zajęcia w formie wykładów lub warsztatów, wedle wyboru szkoły. Akcja ma na celu propagowanie znajomości prawa i pokazania młodzieży praktyczne możliwości jego zastosowania.

Przykładowymi tematami mogą być:

  • zawarcie umowy sprzedaży (np. charakter umowy sprzedaży – elementy, które taka umowa powinna zawierać, sposoby zabezpieczenia zapłaty).
  • zawarcie umowy darowizny (np. co to jest darowizna, kiedy może zostać odwołana),
  • zawarcie umowy najmu okazjonalnego (w tym poddanie się egzekucji w związku z zawartą umową najmu),
  • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (kiedy i po co),
  • złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (terminy, kolejność dziedziczenia),
  • udzielenie pełnomocnictwa (np. do złożenia bądź odbioru dokumentów na wyższej uczelni),
  • sporządzenie odpisów wierzytelnych (świadectwa, inne dokumenty).

Akcja ta jest koordynowana przez Krajową Radę Notarialną i jest całkowicie bezpłatna.

Więcej na stronie internetowej Wykład notariusza w szkole | Krajowa Rada Notarialna (porozmawiajznotariuszem.pl).