26 marca 2024

„Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” – 3 edycja konkursu

Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w 3 edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie drzewa genealogicznego opracowanego na podstawie m.in. rozmów z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • w I etapie Wojewódzkie Komisje Konkursowe wybiorą 3 finalistów, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego,
  • w II etapie Kapituła Konkursu wybierze spośród nich, 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień.

Laureaci i finaliści zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Ministra Edukacji oraz Archiwa Państwowe.

Prace konkursowe należy złożyć do 24 kwietnia 2024 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs/formularz-zgloszeniowy

Szczegóły Konkursu: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs

Wszystkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w Konkursie są dostępne w Regulaminie.

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2024-03-26, rozmiar: 240 KB