9 października 2023

Bezpłatne szkolenie online przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość” w liceach ogólnokształcących

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza nauczycieli historii i wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie online przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość” w liceach ogólnokształcących.

Szkolenie składa się z cyklu trzech comiesięcznych spotkań trwających trzy godziny zegarowe w  czwartki 26.10, 30.11 i 14.12.2022 o godzinie 17.00.

  • Oblicza państwa demokratycznego
    Pierwsze spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Zostaną omówione kwestie dotyczące ustroju polityczno-terytorialnego państwa (unitaryzm, federalizm, regionalizm, autonomia, samorząd, devolution – brytyjski model decentralizacji), typy ładu światopoglądowego (państwo laickie, neutralne światopoglądowo, wyznaniowe) z uwzględnieniem przemian w Europie Zachodniej po II wojnie światowej oraz warianty polityk socjalnych państwa (państwo dobrobytu, państwo liberalne i warianty pośrednie).
  • Powstanie Węgierskie 1956 roku a Praska Wiosna 1968 roku
    Drugie spotkanie będzie dotyczyć zagadnieniom za zakresu historii powszechnej. Zostaną omówione dwa ważne wstrząsy polityczne przeciwko powojennym porządkom komunistycznym w obozie tzw. demokracji ludowych. Prowadzący dokładnie przedstawi i porówna oba wydarzenia.
  • Narodziny tzw. demokratycznej opozycji w PRL
    Trzecie spotkanie będzie obejmować zagadnienia z powojennej historii Polski. Zostanie omówiony proces powstania antykomunistycznej opozycji w okresie od protestów przeciwko nowelizacji konstytucji w 1976 roku do strajków sierpniowych 1980 roku.

Szkolenie poprowadzi Maciej Podbielkowski – wieloletni wykładowca akademicki w Instytucie Historycznym UW i nauczyciel w warszawskich szkołach, a obecnie ekspert Działu Edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego.

Szkolenie będzie realizowane za pomocą Microsoft Teams.

Zgłoszenie na adres: szkolenie@1944.pl  (do końca 25.10)