11 września 2019

„>>Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach<<. Gustaw Herling – Grudziński na tle historii Polski"

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „>>Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach<<. Gustaw Herling – Grudziński na tle historii Polski”  jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi w związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga – Grudzińskiego oraz dziejach Polski. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotują audycję radiową lub gazetę szkolną po,święconą temu tematowi. Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera Konkursu oraz historii Polski.

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z trzema załącznikami.

Termin zgłaszania uczestników do 4 października 2019 r..

Załączniki

Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego
Data: 2019-09-11, rozmiar: 89 KB
zał. obowiązek inf. nauczyciel
Data: 2019-09-11, rozmiar: 40 KB
zał. obowiązek inf. rodzic
Data: 2019-09-11, rozmiar: 40 KB
zał. obowiązek inf. uczestnik
Data: 2019-09-11, rozmiar: 40 KB