22 maja 2020

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ.