27 maja 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wykaz kadry wypoczynku

Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania

Załącznik nr 4 – formularz zgłoszenia kandydata do prac w komisji