2 października 2023

„Facta sunt verbis difficiliora.- Czyny są trudniejsze od słów.” – III Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy

W ramach obchodów Święta Niepodległości Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie ogłaszają III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KRASOMÓWCZY.

Hasłem przewodnim konkursu są słowa Cycerona: „Facta sunt verbis difficiliora.- Czyny są trudniejsze od słów.”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas: 7-8 szkół podstawowych oraz 1-3 szkół ponadpodstawowych z Krakowa  i  powiatów:  krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego.

Celem konkursu jest między innymi wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu kompetencji krasomówczych, pielęgnowanie pamięci o przeszłości oraz piękna mowy ojczystej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, a ponadto:

 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza poprawnego formułowania myśli oraz logicznej argumentacji przyjętego stanowiska),
 • opanowanie przez uczniów technik modulacji głosem i mowy ciała adekwatnej do sytuacji komunikacyjnej,
 • poszerzanie uczniowskich horyzontów myślowych poprzez merytoryczne opracowanie wywodu argumentacyjnego na podstawie dostępnych źródeł wiedzy historycznej, filozoficznej, kulturowej itp.

 

Konkurs składa się z dwóch części:

 • I Kwalifikacje wstępne  online  03.11.2023 r.

Uczestnik przygotowuje przemówienie związane z hasłem przewodnim konkursu, nagrywa
je w formacie .mp4 i przesyła na konkursowy adres e-mail do 03.11.2023 r. Uczniowie zakwalifikowani przez Jury do kolejnego etapu III MKK zostaną indywidualnie poinformowani o kolejności wystąpień finałowych 06.11.2023 r.

 • II Kwalifikacje finałowe z galą wręczenia nagród 10.11.2023 r. na terenie PLO Sióstr Prezentek
  w Krakowie
  Uczestnicy wygłaszają przygotowane przemówienie na żywo w obecności publiczności.

Zasady uczestnictwa

 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
 • Każda szkoła może zgłosić do konkursu dwóch uczniów.
 • Uczestnicy przygotowują 3 – 5 minutowe przemówienie tematycznie związane z hasłem przewodnim konkursu.

Więcej szczegółów w załączonym Regulaminie.

 

 

Załączniki

Regulamin II MKK_2022_Prezentki
Data: 2023-10-02, rozmiar: 25 KB