11 stycznia 2024

I Konferencja z cyklu „Porozmawiajmy o wartościach” – MCDN zaprasza

logo cyklu konferencji porozmawiajmy o wartościachMCDN Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału w konferencji „Świat wartości szkoły – wyzwania i dylematy” inaugurującej cykl spotkań pt. „Porozmawiajmy o wartościach”.

W ramach planowanego cyklu będziemy analizować – w kontekście wyzwań współczesności – wartości ważne dla szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zastanowimy się wspólnie nad hierarchią wartości nadrzędnych dla danej społeczności szkolnej oraz dostosowaniem do nich określonego procesu wychowania.

Przedmiotem obrad pierwszej konferencji będzie świat wartości szkoły, postrzegany pod kątem zarówno wyzwań edukacyjnych, jak i codziennych dylematów. Zgodnie z przyjętą formułą wszystkich spotkań cyklu „Porozmawiajmy o wartościach”, pierwsza część konferencji będzie miała charakter wykładowy, część druga zaś – praktyczny. Podczas dyskusji moderowanej – w ramach analizy przykładów dobrej praktyki – zastanowimy się wspólnie nad tym, w jaki sposób wprowadzać w życie określony system wartości, by nadać im konkretny i wymierny charakter, uwzględniając specyfikę danej szkoły/placówki.

Czekamy na dyrektorów szkół i nauczycieli (szczególnie na kandydatów na dyrektorów oraz osoby wspierające dyrektorów w procesie zarządzania szkołą/placówką) 23 stycznia 2024 r., w Ośrodku MCDN w Nowym Sączu lub zapraszamy do połączenia online.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz p. o. Małopolskiego Kuratora Oświaty Gabriela Olszowska.

Patronat medialny – Radio RDN.

Program konferencji wraz z możliwością zapisów na udział stacjonarny i online na stronie internetowej MCDN