31 stycznia 2024

„Inaczej, czyli jak? O alternatywnej edukacji, która sprzyja relacji” – MCDN zaprasza na Konferencję

grafika KonferencjiMałopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Inaczej, czyli jak? O alternatywnej edukacji, która sprzyja relacji”.

Podczas Konferencji przewidziano sesję plenarną i warsztatową.

Konferencja odbędzie się 17 lutego (w sobotę) w godzinach od 9.00 do 15.30 na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26

Program Konferencji i zapisy, w tym na sesję warsztatową na stronie internetowej MCDN.