15 kwietnia 2024

Jak zadawać prace domowe w zgodzie z wymogami rozporządzenia?

Od 1 kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki przydatne w zadawaniu prac domowych w zgodzie z wymogami znowelizowanych przepisów.

Zachęcamy wszystkich dyrektorów i nauczycieli do zapoznania się z tymi publikacjami. Informatory IBE zamieszczamy do pobrania poniżej.

 

Artur Pasek
I Małopolski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Informator dla nauczycieli klas 1-3
Data: 2024-04-15, rozmiar: 2 MB
Informator dla nauczycieli klas 4-8
Data: 2024-04-15, rozmiar: 3 MB