12 kwietnia 2024

ZŁAP ODDECH! ZIELONO MI! -MCDN zaprasza na konferencję

ruchome logo zarys roweru stojącego pod rosnącymi drzewamiMałopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na konferencję ZŁAP ODDECH! ZIELONO MI! w ramach III MAŁOPOLSKIEGO FORUM PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.

Konferencja odbędzie się w środę 24 kwietnia br. zdalnie, w godzinach 15.30-19.40

 

Celem III MFPP jest inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań umożliwiających łączność człowieka z naturą w odniesieniu do funkcjonowania psychicznego; wpływu przyrody na odczuwanie pozytywnych emocji, takich jak spokój, radość, a także kreatywność i koncentracja. Zaproponowanie miejsc przyjaznych zajęciom poza budynkiem szkolnym/przedszkolnym. Rozwijanie zainteresowań i pasji przyrodniczych.

Program i zapisy na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli