21 listopada 2023

Kolejna edycja „Scrabble po niemiecku” – zapraszamy

Zapraszamy wszystkich uczących się języka niemieckiego w szkole podstawowej do wzięcia udziału w konkursie „Scrabble po niemiecku”, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Krakowie. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z całej Małopolski, którzy interesują się językiem niemieckim i rozwijają swój talent lingwistyczny.

Struktura konkursu

Konkurs ma strukturę trzyetapową: etap I – szkolny, etap II – półfinał, etap III – finał wojewódzki.

a) etap I:

  • Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele języka niemieckiego uczący w szkole, która bierze udział w konkursie.
  • Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 22 grudnia 2023 r. na adres e-mailowy: scrabbleponiemiecku@gmail.com.
  • Na adres mailowy, który podany zostanie w zgłoszeniu szkoły do konkursu, zwrotną pocztą elektroniczną przesłany zostanie opis przebiegu etapu szkolnego.
  • Nauczyciele przeprowadzają etap szkolny w dniach 2 stycznia – 8 marca 2024 r., na terenie swojej szkoły lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem konkursu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krakowie.
  • Organizator zapewnia wypożyczenie planszy do gry w scrabble w wersji niemieckiej po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Do etapu II przechodzi uczeń, który w rywalizacji szkolnej uzyskał najwyższą liczbę punktów.
  • Organizator etapu szkolnego do 8 marca 2024 r., przesyła mailem do Organizatora konkursu informację, podając imię i nazwisko ucznia, przechodzącego do etapu wojewódzkiego.

 

b) etap II i etap III:

Półfinał i finał przeprowadza Organizator konkursu w dniu 20 marca 2024 roku w Instytucie Austriackim w Krakowie, ul. Cybulskiego 9.

  • W etapie II biorą udział zwycięzcy eliminacji szkolnych, a rozgrywki przeprowadzone będą systemem pucharowym po wcześniejszym losowaniu osób rywalizujących ze sobą.
  • W etapie III biorą udział zwycięzcy półfinałów.
  • Uczestnicy etapu II i III wraz z opiekunem przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

Nagrody

Osoba, która zajmie I miejsce otrzyma bezpłatny semestralny kurs języka niemieckiego w Instytucie Austriackim w Krakowie, a szkoła, którą reprezentują zwycięzcy, otrzyma nagrodę specjalną. Laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego otrzymają ponadto nagrody książkowe, słowniki, gry edukacyjne, upominki ufundowane przez sponsorów konkursu oraz dyplomy. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

Kontakt

Paweł Pabian

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krakowie, ul. Smoleńsk 5-7 31-108 Kraków

e-mail scrabbleponiemiecku@gmail.com