17 listopada 2023

VI edycja konkursu ogólnopolskiego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Szanowni Państwo Dyrektorzy. Szanowni Państwo Nauczyciele i Pedagodzy,

zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w VI edycji konkursu ogólnopolskiego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Jego organizatorami na terenie województwa małopolskiego są Instytut Pamięci Narodowej/ Oddział w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, swego patronatu udzielił też Małopolski Kurator Oświaty.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i średnich z terenu województwa małopolskiego. Przewidziano w nim następujące nagrody:

  • dla uczniów szkół podstawowych – laureatów etapu centralnego: nagrody książkowe, punkty przydatne przy rekrutacji na wyższy poziom nauczania oraz zaproszenie do udziału w wyprawie edukacyjnej organizowanej przez IPN (centrala)
  • dla uczniów szkół średnich – laureatów etapu centralnego: nagrody książkowe, 10 indeksów uprawniających do podjęcia nauki na dowolnym kierunku studiów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz zaproszenie do udziału w wyprawie edukacyjnej organizowanej przez IPN (centrala)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie Instytutu Pamięci Narodowej 

 

Informacje dodatkowe:

  1. Na terenie województwa małopolskiego zgłoszenia uczestnika lub drużyny do konkursu można dokonać drogą mailową (na adres pawel.nalezniak@ipn.gov.pl) – istotne jest podanie: imienia i nazwiska nauczyciela-opiekuna uczniów, nazwy szkoły, orientacyjnej liczby uczestników oraz kontaktowego maila. Zgłoszenie winno być dokonane do 30 listopada 2023 roku.
  2. Konkurs jest trzy etapowy – może być jednak przeprowadzony w dwóch etapach z pominięciem szkolnego testu wiedzy. O rezygnacji z tej formy sprawdzenia wiedzy uczniów i ich bezpośrednim zgłoszeniu do konkursu decyduje nauczyciel-opiekun.
  3. Informacja o warsztatach, które odbędą się w formie zdalnej w okresie od grudnia 2023 do lutego 2024 roku zostanie przekazana mailem zwrotnym tym opiekunom, którzy zgłoszą swych uczniów do konkursu.
  4. Ocenione przez Komisję Szkolną prace konkursowe trzeba przesłać do Komisji Wojewódzkiej wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1, 3, 4, 5 i 6 do 30 kwietnia 2024 roku na adres: Konkurs „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie ul. Juliana Dunajewskiego 8 (Centrum EdukacyjnePrzystanek Historia”) 31-133 Kraków.
  5. Wszelkie zapytania lub wątpliwości prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie:

Paweł Naleźniak  pawel.nalezniak@ipn.gov.pl  666-010-622

Piotr Milczanowski piotr.milczanowski@ipn.gov.pl 731-260-130

 

Z wyrazami szacunku.

Organizatorzy

Załączniki