12 marca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kraków, 12 marca 2024 r.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
Rodzice oraz Uczniowie

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Krakowie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej uprzejmie informuję, co następuje.

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 obowiązuje wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony w:

W tym miejscu zauważyć należy, że od roku szkolnego 2021/2022, po dostosowaniu wykazu zawodów sportowych do obowiązujących przepisów ustawy Prawo oświatowe, Małopolski Kurator Oświaty w przedmiotowym wykazie wyróżnia nie dyscypliny sportu, lecz zawody sportowe, które są: powszechnie dostępne uczniom szkół podstawowych (są bezpłatne) i tym samym spełniają warunek art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz są organizowane na terenie szkoły i tym samym spełniają warunek art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy Prawo oświatowe.

Jednocześnie informuję, że tegoroczny ósmoklasista, który w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 uzyskał zwycięski tytuł w zawodach organizowanych w dyscyplinach sportu ustalonych w ww. załączniku zachowuje prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 pod warunkiem, że osiągnięcie zostanie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałem dotyczącym sposobu przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

  • uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (załącznik nr 1),
  • uzyskanie tytułu laureata, finalisty konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim, wojewódzkim organizowanego lub współorganizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (załącznik nr 2),
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły (załącznik nr 3).

 

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska

Załączniki