12 marca 2024

Ogólnopolski konkurs na scenariusz lekcji poświęconej wybranemu zagadnieniu z historii funkcjonowania KL Lublin

grafika konkursu

 

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał (…)”.

Janusz Korczak

 

 

 

 

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę likwidacji byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, a także utworzenia Muzeum. Z tej okazji Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza wszystkich nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na scenariusz lekcji poświęconej wybranemu zagadnieniu z historii funkcjonowania KL Lublin.

Cele Konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy o II wojnie światowej oraz losach ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych,
 • ukazanie i promowanie nowoczesnych metod pracy z młodzieżą w pozaszkolnej edukacji historycznej,
 • poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji nieformalnej oraz dostosowanie przekazu do wrażliwości i zainteresowań współczesnego odbiorcy,
 • pogłębienie wiedzy nauczycieli w zakresie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku,
 • promowanie takich wartości jak: pamięć, szacunek, tolerancja, akceptacja i uwrażliwienie na przejawy antysemityzmu, rasizmu, mowy nienawiści, ksenofobii i wykluczenia.

Informacje organizacyjne w skrócie:

 • Konkurs jest skierowany do nauczycieli klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
 • Scenariusze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie scenariusza na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden scenariusz.
 • Scenariusze w formacie PDF lub DOCX wraz z formularzem zgłoszenia, własnoręcznie podpisanym regulaminem konkursu i oświadczeniem o ochronie danych osobowych należy przesłać drogą mailową na adres: dzial.edu@majdanek.eu

Terminarz Konkursu:

 • Rozpoczęcie: marzec 2024 r.
 • Nadsyłanie prac: do 31.07.2024 r.
 • Obrady jury: sierpień 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników: 10.09.2024 r.

Państwowe Muzeum na Majdanku zostało powołane w listopadzie 1944 roku jako pierwsza instytucja upamiętniająca ofiary II wojny światowej w Europie. Utworzone w miejscu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego od dekad rozwija edukację historyczną, pielęgnując pamięć o czasach okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie. Rozbudowana oferta edukacyjnych aktywności skierowanych zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem odbiorców, a także motywuje do ciągłego poszukiwania atrakcyjnych narzędzi dydaktycznych. Muzeum od lat współpracuje również z nauczycielami i pedagogami, tworząc przestrzeń wymiany doświadczeń oraz przygotowując szkolenia i sesje metodyczne, podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Poniżej do pobrania regulamin konkursu i wymagane druki i formularze.

 

Załączniki