15 kwietnia 2024

Komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Zgodnie z Komunikatem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach od 20 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi przynęta o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierająca wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwono-fioletowego.

ZALECENIA:

  • prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki;
  • przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny;
  • każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić
    do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
  • w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

W  celu   skutecznego   i  bezpiecznego  przeprowadzenia  szczepień  prosi  się  wszystkich    mieszkańców    województwa  o dostosowanie się do powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji szczepień znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: http://www.wiw.krakow.pl/.