17 kwietnia 2024

Konferencja dla Dyrektorów przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz I Małopolskiego Wicekuratora Oświaty

16 kwietnia odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek z powiatu krakowskiego oraz miasta Kraków. Udział wzięli Małopolski Kurator Oświaty, Pani dr Gabriela Olszowska oraz Wicekurator Oświaty Artur Pasek.

Na spotkaniu został omówiony plan działania Małopolskiego Kuratora dotyczący wspomagania Dyrektorów Szkół i placówek do końca roku szkolnego 2023/2024, cel i zakres działań zespołów doradczych i zadaniowych oraz inne sprawy, które są na bieżąco do rozwiązania. Na samym końcu spotkania była możliwość zadawania pytań zarówno Pani Kurator jak i Panu Wicekuratorowi.

dr Gabriela Olszowska widziana z góry, przemawiająca do zebranych.
dr Gabriela Olszowska, wraz z Wicekuratorem, zebrana publiczność.
Małopolski Kurator Oświaty wraz z I Wicekuratorem razem przemawiający do zebranych.
Pani dr Gabriela Olszowska przemawiająca do zebranych.
Pan Artur Pasek przemawiający do zebranych z widoczną Panią dr Gabrielą Olszowską.
Publiczność na konferencji widziana z góry.