20 lipca 2022

Małopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Maria Marzec
tel: 12 448-11-38
e-mail: maria.marzec@kuratorium.krakow.pl