22 czerwca 2023

Małopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Marcin Janeczek
tel: 12 448-11-56
e-mail: marcin.janeczek@kuratorium.krakow.pl