20 lipca 2022

Małopolski Konkurs Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Katarzyna Dębska
tel: 12 448-11-54
e-mail: katarzyna.debska@kuratorium.krakow.pl