27 kwietnia 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”

Kraków, 27 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek

W wyniku realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania  z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”. Materiały przydatne do działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych mogą  Państwo znaleźć na stronie internetowej:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/.

Równolegle materiały zostały udostępnione na stronach:

  • http://bezpiecznyinternet.edu.pl/ – strona powstała w wyniku projektu zrealizowanego wspólnie przez Fundację Odkrywców Innowacji i Fundację Drabina Rozwoju. Na stronie dostępne są: publikacja „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”, Multibook dla dzieci oraz kwerenda skupiająca szereg opracowań, programów i wydarzeń, jak również słowniki pojęć;
  • http://ambasadorzy.kulturaonline.pl/ – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Fundację dla Kultury.pl. Na stronie dostępna jest platforma e-learningowa zawierająca 15 szkoleń dla profesjonalistów.
  • http://chronmymlodosc.pl/ – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Na stronie znajdują się materiały dydaktyczne dla młodzieży i profesjonalistów.

Zachęcamy do wykorzystywania tych materiałów.