30 czerwca 2023

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

Do pobrania:

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wykaz kadry wypoczynku

Załącznik nr 3 – szczegółowy program wypoczynku

Załącznik nr 4 – oświadczenie o realizacji wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania

Załącznik nr 6 – zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego

Załącznik nr 7 – lista uczestników wypoczynku

Załącznik nr 8 – formularz zgłoszenia kandydata do prac w komisji