4 maja 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
                   „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”,
w ramach którego zostaną ufundowane
stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji     obejmujące rok szkolny 2019/2020 887 875 161

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce
 2. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 3. do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18 roku życia
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  • nauki ścisłe
  • nauki humanistyczne
  • sztuki plastyczne
  • muzyka instrumentalna
  • śpiew (różne formy muzyki)
  • taniec (różne formy tańca)
  • sport

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Załączniki

Regulamin_2020
Data: 2020-05-04, rozmiar: 47 KB
Karta_zgloszeniowa_2020
Data: 2020-05-04, rozmiar: 47 KB