9 listopada 2017

Oświadczenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Rezolucji o umieszczaniu w szkołach samorządowych Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Akcja wieszania Preambuły Konstytucji w szkołach jest kolejnym działaniem PO obliczonym na rozgłos w mediach. Tym razem do osiągnięcia partyjnych celów PO postanowiła wykorzystać dzieci w wieku szkolnym. Tekst Preambuły do ustawy zasadniczej jest jedynie pretekstem do przeniesienia toczącego się sporu politycznego w na teren szkoły.  Jest to ewidentne działanie polityczne. Krakowscy autorzy rezolucji realizują pomysł Hanny Gronkiewicz Waltz, skompromitowanej aferą reprywatyzacyjną. Prezydent Warszawy Preambułę Konstytucji umieściła na tle symbolu zniewolenia Polski przez najeźdźcę sowieckiego – Pałacu Kultury i Nauki. Przedstawienie Konstytucji w takim kontekście jednoznacznie dyskredytuje oficjalne uzasadnienie rezolucji. Znakiem jedności Polaków są nasze symbole narodowe, a nie piętno zaborcy. Intencje autorów rezolucji oceniam jako szkodliwe i zmierzające w konsekwencji do dalszego antagonizowania społeczeństwa.

Apeluję do polityków PO. Pozwólcie szkołom funkcjonować zgodnie z przyjętymi planami, programem wychowawczo-profilaktycznym i podstawami programowymi. Przestańcie używać dzieci do rozgrywek politycznych. Uszanujcie prawo, które zakłada apolityczność szkół i oddaje zarząd nad szkołami w ręce dyrektorów, w zgodnym współdziałaniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty