18 września 2017

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

W związku z licznymi pytaniami w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego przypominamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.

15 września 2017

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotycząca spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

Sąd Apelacyjny w Krakowie przedstawia propozycję regularnych wizyt edukacyjnych w swojej siedzibie w Krakowie dla grup młodzieży szkolnej: uczniów klas 7 szkoły podstawowej, klas 2-3 dotychczasowych gimnazjów i uczniów wszystkich klas liceów i techników.

15 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej.

12 września 2017

Uroczyste obchody 78. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku i Dnia Sybiraka

Zaproszenie na uroczyste obchody 78. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę i Dnia Sybiraka poświęcone pamięci obrońców polskich granic w 1939 roku oraz wszystkich ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, które odbędą się w niedzielę 17 września 2017 roku.