1 czerwca 2017

Uroczyste obchody 97. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

W dniach 18-21 maja 2017 roku Wadowice świętowały obchody 97. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, w których udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Uroczystości trwały cztery dni i wypełnione były wspomnieniami o Świętym Janie Pawle II, radością, muzyką, kulturą i sportem.

1 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczącego finansowania podręczników dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik NIKO 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

1 czerwca 2017

Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z którym Kuratorium Oświaty realizuje kolejną edycję małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, skierowaną do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

31 maja 2017

Uroczysta gala podsumowująca 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Jubileuszową – 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

30 maja 2017

Zakończenie etapu projektu „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu 2017 r. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jedna szkoła z każdego województwa. Kryterium wyboru stanowić będzie aktywność szkoły we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań.

29 maja 2017

Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

Konferencja organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z: Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz z Wadowickim Centrum Kultury.