6 kwietnia 2017

Nagroda dla najlepszego krakowskiego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 roku w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia dla najlepszego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Była to 8. edycji Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego, corocznie przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie.

5 kwietnia 2017

Konferencja „Jak chronić siebie i przyrodę? – pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI”

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza na bezpłatną konferencję, podczas której nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze zwiększające świadomość ekologiczną uczniów. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:30-19:00 w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33a.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca uroczystości 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbędą się uroczyste obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca obchodów 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy pomniku Ofiar Obozów odbędą się uroczyste obchody 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień.

4 kwietnia 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.

Do pobrania: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia kandydata do prac w komisji    

4 kwietnia 2017

Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiany harmonogramu sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Nawiązując do pisma w sprawie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zmieniłam „Harmonogram sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018”, który w moim przekonaniu jest korzystniejszy dla dyrektorów szkół i pozwoli na spokojniejsze i lepsze przygotowanie arkuszy organizacji.