7 czerwca 2017

PILNE!!! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczona na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozy środków w latach 2018 – 2021 Tabela  

6 czerwca 2017

9. Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę” – „Doradztwo zawodowe 3.0. Nowi klienci – nowe możliwości – nowe wyzwania”

W Krakowie odbyła się 9. Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę” poświęcona najnowszym trendom w doradztwie zawodowym z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wydarzenie zostało organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

6 czerwca 2017

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 (pismo przewodnie oraz wniosek wraz z załącznikami) należy składać do dnia 10 lipca 2017 r.

6 czerwca 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Nawiązując do postanowień art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów zwracam się do Państwa z prośbą o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

5 czerwca 2017

5. Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych na Placu Niepodległości w Zakopanem

W Zakopanem odbył się 5. Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Najlepsze drużyny z całej Polski, które wygrały eliminacje wojewódzkie, zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnie z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Organizatorzy wydarzenia to: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Burmistrz Miasta Zakopane oraz Starosta Tatrzański.

5 czerwca 2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r. Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.

2 czerwca 2017

Jubileusz 20-lecia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu

We wtorek 30 maja 2017 roku Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu świętowała Jubileusz 20-lecia. Gościem wydarzenia była m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Podczas uroczystości nie brakowało odniesień do historii Szkoły i Patrona.