18 kwietnia 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.

18 kwietnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. Szkoły i placówki z terenu województwa małopolskiego, chcące wziąć udział w Konkursie, winny przesyłać swoje zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

17 kwietnia 2018

Konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

Dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprasza do udziału w Konkursie historycznym uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego i Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

13 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – to główne tematy dyskusji podjętej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu.

11 kwietnia 2018

Indywidualna rejestracja na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r.