23 czerwca 2017

Wychowanie do życia w rodzinie – zmiany w organizacji zajęć

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

23 czerwca 2017

Podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2017”

7 czerwca 2017 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2017”, który był realizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym

22 czerwca 2017

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty, Rodziców Uczniów

W imieniu własnym oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie, składam Państwu serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za całoroczną pracę i opiekę nad dziećmi i młodzieżą w małopolskich przedszkolach i szkołach.

22 czerwca 2017

Gratulacje Małopolskiego Kuratora Oświaty dla małopolskich finalistów II edycji konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia pn. „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”

W II edycji konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia pn. „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017” na czołowych miejscach uplasowały się projekty realizowane w 4 małopolskich Szkołach Zawodowych.