28 lutego 2018

Zarządzenie Nr 22/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 22/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

27 lutego 2018

Tornistry

Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, jeśli ma przynieść pożądane efekty, musi być naszym wspólnym działaniem! To przecież nam wszystkim zależy, aby dzieci były zdrowe i radosne. Krzywe kręgosłupy i inne problemy zdrowotne biorą się często z dźwigania przez dzieci ciężarów ponad siły. Uczyńmy pierwszy krok i razem zafundujmy dzieciom lekkie tornistry.

27 lutego 2018

Regulaminy konkursów organizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”

Konkursy organizowane są w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”, który jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia w Zatorze

16 lutego 2018

Zaproszenie na uroczystość 250. Rocznicy Zawiązania Konfederacji Barskiej 1768 r.

W imieniu organizatorów: Stowarzyszenie Upamiętnienia Konfederacji Barskiej, Związku Piłsudczyków Oddział Małopolski w Krakowie zapraszamy na uroczystość 250. Rocznicy wybuchu pierwszego niepodległościowego powstania narodowego Konfederacji Barskiej 1768 r. Uroczystość będzie miała miejsce 28 lutego (środa) 2018 r. o godz. 10.00 w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej w Krakowie. Do pobrania: Program uroczystości

15 lutego 2018

PILNE! Dotacja przedszkolna 2018 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o pilne przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej