4 kwietnia 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.

Do pobrania: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia kandydata do prac w komisji    

4 kwietnia 2017

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wykaz wizytatorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół i publicznych przedszkoli, w Panelu Dyrektora znajdą państwo wykaz wizytatorów Kuratorium Oświaty, którzy będą zajmować się czynnościami związanymi z przygotowaniem opinii dotyczących arkusza organizacji szkół lub przedszkoli.

4 kwietnia 2017

Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiany harmonogramu sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Nawiązując do pisma w sprawie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zmieniłam „Harmonogram sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018”, który w moim przekonaniu jest korzystniejszy dla dyrektorów szkół i pozwoli na spokojniejsze i lepsze przygotowanie arkuszy organizacji.

3 kwietnia 2017

Uroczyste wręczenie stypendystom dyplomów Ministra Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

W środę 29 marca 2017 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendystom dyplomów Ministra Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W województwie małopolskim stypendia Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2015/2016 otrzymało 25 uczniów. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Kurator przekazała gratulacje wyróżnionym uczniom i ich opiekunom.

31 marca 2017

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Kolejnym etapem realizacji wdrażania reformy edukacji jest przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018. Nie później niż do 22 maja 2017 r. wydane zostaną opinie Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące arkuszy organizacji. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy będą działać w tym zakresie w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, są zobowiązani do współpracy z Państwem tak, aby proces przygotowywania arkuszy organizacji oraz ich opiniowania przebiegał sprawnie i umożliwił zgodne z przepisami prawa przygotowanie pracy w najbliższym roku szkolnym.

31 marca 2017

Wykazywanie wynagrodzeń nauczycieli w SIO wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. – wyjaśnienia MEN

„Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat): Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych […]

30 marca 2017

Nowa strona internetowa Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szanowni Państwo, informujemy, że Kuratorium Oświaty w Krakowie z dniem 29 marca br. uruchomiło nową stronę internetową. Aktualny serwis internetowy pozwoli Państwu na sprawne wyszukiwanie niezbędnych informacji oraz będzie pomocny w rozwiązywaniu spraw, z jakimi mają Państwo do czynienia. Przejrzysta szata graficzna, intuicyjna nawigacja, dostosowanie do urządzeń mobilnych i kompleksowe informacje to część udogodnień, opracowanych […]

30 marca 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki w przedszkolach i szkołach

W związku z pytaniami, jakie napływają do Kuratorium, przypominam, że dyrektorzy przedszkoli i szkół są odpowiedzialni za organizację pracy w przedszkolach i szkołach i żaden stan wyjątkowy, jak np.: odmowa podjęcia pracy przez nauczycieli, nie zwalnia Państwa Dyrektorów z tego obowiązku.