14 września 2021

Przekazanie informacji dotyczących realizacji przez uczniów będących młodocianymi pracownikami turnusów dokształcania teoretycznego

Zwracam się z prośbą o przekazanie do dnia 20 września 2021 r. aktualnej informacji dotyczącej realizacji przez uczniów będących młodocianymi pracownikami turnusów dokształcania teoretycznego w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

13 września 2021

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych w roku szkolnym 2021/2022 – harmonogramy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zaprasza szkoły województwa małopolskiego do aktywności w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez ZUS na nadchodzący rok szkolny 2021/2022. Jak co roku kontynuowane będą: „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych – dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Projekt z ZUS” dedykowany uczniom szkół podstawowych Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej  – w tym […]