25 marca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Komunikat w sprawie przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025.

12 marca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Komunikat w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Krakowie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.