8 maja 2018

PILNE Zapotrzebowanie na adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Kraków, dnia 8 maja 2018 r.

WO-I.021.9.2018.SY

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

 

          Kuratorium Oświaty w Krakowie zwraca się z prośbą o przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie zapotrzebowania na adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.

          Dane  o  ilościach  brakujących  egzemplarzy  podręczników  –  zgodnie  ze  wzorem  tabel  stanowiących  załączniki  do  niniejszego  pisma  –  należy  przekazać  drogą  mailową  na  adres: wieslawa.latka@kuratorium.krakow.pl  w  terminie  do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 12.00.

          Jednocześnie w powyższym terminie Kuratorium prosi o udzielenie pisemnej informacji o liczbie niewykorzystywanych  egzemplarzy   adaptacji  podręczników  do  klasy  III  szkoły  podstawowej, które  mogłyby  być udostępnione  innym  szkołom  na terenie województwa.

 

Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego
Wanda Brześcińska

 

Załączniki: