5 czerwca 2024

Pismo do Prezydentów Miast Burmistrzów i Wójtów w sprawie wsparcia dla poszkodowanych wskutek występowania nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych

Szanowni Państwo,
Prezydencji Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

W załączeniu przekazujemy pismo Sekretarz Stanu, Katarzyny Lubnauer w sprawie wsparcia dzieci i uczniów z rodzin poszkodowanych wskutek występowania nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.

Załączniki

Pismo do Prezydentów Miast Burmistrzów i Wójtów
Data: 2024-06-05, rozmiar: 568 KB