6 grudnia 2023

Wstępne wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2023″

Ewentualne odwołania od wyników mogą być złożone do 8.12.2023 roku do godz. 12.00 w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (liczy się data i godzina wpływu odwołania do WRD KWP w Krakowie) – fax. 47 83 54 177, e-mail: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl, lub osobiście w sekretariacie WRD KWP w Krakowie.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP w Krakowie oraz na Facebooku Małopolskiej Policji po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury (składający się z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie), w oparciu o zapisy w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, postanowił przyznać jednogłośnie następujące miejsca w Konkursie:

Plakat Odblaskowa Szkoła 2023 - uśmiechnięta dziewczynka trzyma w ręce plecak. W tle kręta droga. Poniżej przedstawiony jest harmonogram konkursu oraz adres strony www.brd.org.pl