11 kwietnia 2024

POLONISTYCZNY PRZEKŁADANIEC NA BIS: ŚLADAMI CZESŁAWA MIŁOSZA…

Już 18 kwietnia 2024 r. w godz. 16.00 – 19.00 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na Konferencję zatytułowaną

POLONISTYCZNY PRZEKŁADANIEC NA BIS: ŚLADAMI CZESŁAWA MIŁOSZA…

prowadzoną online, poprzez aplikację ClickMeeting

Adresaci Konferencji to wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, muzyki oraz wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego

Cele konferencji:

  • Zapoznanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych z twórczością Czesława Miłosza w szerokim spektrum działań wychowawczych i edukacyjnych.
  • Inspirowanie nauczycieli do oryginalnych rozwiązań metodycznych (m.in. metody STEAM, projektów wspieranych przez AI) na zajęciach szkolnych, mających na celu wychowanie do wartości poprzez literaturę, sztukę i muzykę.
  • Wymiana doświadczeń nauczycieli różnych przedmiotów na temat kształtowania
    w uczniach wartościowych postaw i dojrzałych refleksji, związanych z tożsamością człowieka, wpływu poezji i muzyki na emocjonalność oraz wrażenia estetyczne odbiorcy w kontekście twórczości Czesława Miłosza.

Program i zapisy na stronie internetowej MCDN.