11 kwietnia 2024

Konferencja EDUKACJA W TERENIE – MCDN zaprasza

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 8 maja 2024 r. w godz. od 15.45 do 18.55 do udziału w Konferencji EDUKACJA W TERENIE w ramach III MAŁOPOLSKIEGO FORUM PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Cele przedsięwzięcia to:

  • Wsparcie metodyczne nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, zainteresowanych edukacją w terenie (bez względu na specyfikę nauczanego przedmiotu).
  • Popularyzacja miejsc sprzyjających realizacji zajęć terenowych.
  • Ukazanie zajęć w terenie jako interdyscyplinarnej formy kształcenia, spełniającej założenia progresywizmu pedagogicznego.
  • Popularyzacja zajęć w trenie jako formy sprzyjającej rozwojowi psychofizycznemu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Program i rejestracja na stronie internetowej MCDN.