20 lutego 2024

Program stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego (EFC) proponuje Program stypendialny Horyzonty, który jest wsparciem umożliwiającym naukę w wybranych liceach i technikach w jednym z 8 miast wojewódzkich w Polsce, w tym w Krakowie. Horyzonty to przede wszystkim stypendium naukowe, ale również wsparcie finansowe, bez którego realizacja aspiracji i marzeń wielu uczniów i uczennic nie byłaby możliwa. Podstawę stanowi pokrycie kosztów mieszkania w bursie lub internacie, które stanowią bezpieczną przestrzeń do życia i nauki.
Program skierowany jest do uczniów klas ósmych, kończących w tym roku szkołę podstawową, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1900 złotych netto na osobę. Wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 15 liceów i techników, z którymi Fundacja EFC współpracuje w 8 miastach.
Rekrutacja rozpoczęła się 15 lutego i trwa do 31 marca 2024 r.

Więcej informacji na stronie internetowej EFC
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy regionalni. W Małopolsce jest nim Pan Łukasz Krzemińskil, +48 696 637 216