5 marca 2019

Projekty podstaw programowych kształcenia w zawodach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określa nową klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.

Natomiast podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego zostaną ujęte w procedowanym rozporządzeniu w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, planowanym do publikacji w marcu br.

W związku z powyższym projekty podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego są dostępne w Strefie dla Zalogowanych SIO w zakładce „Materiały/Projekty podstaw programowych kształcenia w zawodach”. Projekty te są po uzgodnieniach i konsultacjach, a obecnie podlegają jeszcze korekcie redakcyjno-legislacyjnej.

 

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego