16 stycznia 2018

„Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” – modyfikacja platformy e-learningowej

Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że w ramach projektu „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” realizowanego przy dofinansowaniu środków Komisji Europejskiej uruchomiło w 2014 r. pierwszą w Polsce, ogólnodostępną, dwujęzyczną (polską i angielską) internetową platformę e-learningową, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane pracownikom administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom oraz studentom i młodzieży.

Pod koniec 2017 r. została uruchomiona zmodyfikowana polska wersja platformy, gdzie przedstawione treści zostały podzielone na trzy moduły tematyczne. Każdy blok tematyczny zakończony jest testem wiedzy, którego pomyślne zaliczenie skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu.

Inicjatywa ta z pewnością przyczyni się do dalszego podnoszenia poziomu społecznej świadomości i percepcji korupcji oraz zachęci do dyskusji na temat specyfiki przestępczości korupcyjnej, jej skali, obowiązujących rozwiązań prawnych oraz prowadzonej polityki antykorupcyjnej. Przedstawiony materiał może być również wykorzystany do budowy wewnętrznych rozwiązań antykorupcyjnych.

Platforma e-learningowa dostępna jest pod adresem: https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ lub za pośrednictwem stron internetowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Portalu Antykorupcja.