25 maja 2022

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe nt. „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”, które odbędzie się w terminie 30 maja – 27 czerwca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego.

Celem szkolenia jest:

  1. Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  2. Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.
  4. Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.
  5. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

Szczegółowe informacje – https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6612